Opgericht in 2013 door een team van voormalige TomTom medewerkers. Bij Innovactory gebruiken we onze expertise om innovatieve applicaties te ontwikkelen op het slimme mobiliteitsgebied.

Toekomstige mobiliteit

Bij Innovactory geloven we dat toekomstige mobiliteit zal worden bepaald door wereldwijde megatrends zoals verstedelijking, vervuiling, congestie en connectiviteit. Deze trends zullen de manier waarop we momenteel naar mobiliteit en persoonlijke mobiliteit in het bijzonder kijken radicaal veranderen. Het gaat de hele manier veranderen waarop we van A naar B reizen en die verandering zal een heel nieuw ecosysteem van persoonlijke mobiliteit creëren.

j

Reizigers ondersteunen

Wij gaan reizigers overal ter wereld ondersteunen tijdens hun dagelijks woon-werkverkeer, frequente reizen en reizen naar elke willekeurige bestemming. Wij geloven dat mensen over de hele wereld profijt kunnen hebben van onze proactieve, contextbewuste diensten in de vorm van een persoonlijke mobiele assistent draaiend op hun smartphone.

j

Reisassistent

TimesUpp is een reisassistent die de reiziger bij de hand neemt tijdens het uitvoeren van de reis en daarbij anticipeert op real-time veranderingen en daar bij optimaliseert en informeert. Onze missie is dat het gebruik van onze technologie tot een gedragsverandering leidt bij onze gebruikers, die niet alleen de gebruiker helpt, maar ook een positief effect heeft op de doorstroming, emissies en de veiligheid in een regio waar deze gebruiker reist.

Meet the team

Lucien Groenhuijzen

Lucien Groenhuijzen

Founder / CEO

LinkedIn

Stefan Bollars

Stefan Bollars

Program Manager

Jeroen Siffels

Jeroen Siffels

Mobile Developer

Murat Bilgili

Murat Bilgili

Service Center Engineer

Maurice Mulders

Maurice Mulders

COO

LinkedIn

Steven Hendriks

Steven Hendriks

Project Manager

Andre Cruz

Andre Cruz

Mobile Interaction Designer

Santhosh Vaiyapuri

Santhosh Vaiyapuri

Mobile Developer

Steven Lagerweij

Steven Lagerweij

CTO

Denie Kasan

Denie Kasan

Marketing Manager

LinkedIn

Dirk van Oosterbosch

Dirk van Oosterbosch

Mobile Developer

Phillip Rost

Phillip Rost

Front-end Developer

Thijs Muizelaar

Thijs Muizelaar

Manager Business Development

LinkedIn

Mattijs Fuijkschot

Mattijs Fuijkschot

Mobile Developer

Roel Loos

Roel Loos

Service Center Coordinator

Bogdan Dumitrescu

Bogdan Dumitrescu

Backend Developer

C02-Prestatieladder

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. De uitstoot van broeikasgassen moet fors worden teruggedrongen. Automobiliteit levert een grote bijdrage aan deze opwarming. We moeten de manier hoe wij met mobiliteit moeten omgaan radicaal gaan wijzigen. Gewoontes om van A naar B te reizen dienen te worden doorbroken. Innovactory International wil een bijdrage leveren om het Europese mobiliteit te verduurzamen.

TimesUpp CO2 prestatieladderSedert de oprichting in 2013 hebben wij ons ingezet om met de ontwikkeling van onze slimme reisassistent TimesUpp het reisgedrag van onze gebruikers te verduurzamen. Al meer dan 150.000 personen hebben TimesUpp de afgelopen jaren geïnstalleerd en zijn geholpen om slimmer te gaan reizen. Onze App blijkt een groot aantal gedragsveranderende eigenschappen te hebben die onze gebruikers regelmatig aanzetten om voor een milieuvriendelijker alternatief te kiezen.

 

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie intern alsook in de keten. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

Innovactory is in het bezit van een CO2-certificaat niveau 5 op de CO2-prestatieladder.

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl

B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin ook ons CO2-nieuws wordt meegenomen. U mag ook altijd vragen naar ons MVO-beleid.

Via mail kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.

D. Participatie

Als Innovactory spelen onze initiatieven op het snijvlak van mobiliteit en spitsmijding.